Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Vše o ukrajinském konfliktu
Odpovědět
Lonie99
Příspěvky: 4
Registrován: 10 dub 2022, 18:36
Jméno a příjmení: Heinz Lyner

Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od Lonie99 »

Zdroj: TA Politika (překlad)

Když začínala válka Ruska proti Ukrajině, zněl hlavní slogan Kremlu, že jde osvobodit trpící hodné Ukrajince, kteří jsou vlastně Rusy porobenými nacisty, kteří jsou americkými loutkami.
Po naprostém odporu a opovržení, na které ruské jednotky na Ukrajině, a to i v ruskojazyčných oblastech, narazily, bylo zapotřebí vyrobit jiný mýtus.
Jako první se ozvala šéfredaktorka Russia Today Margarita Simonjanova, která se podivila, kolik že je na Ukrajině nacistů i mezi běžným obyvatelstvem. Ale programový článek, podle něhož se má ideově ospravedlnit ruská genocida Ukrajinců, vydala až v pondělí 4. dubna státní tisková agentura RIA.
Přinášíme překlad celého textu.


V dubnu loňského roku jsme psali o nevyhnutelnosti denacifikace Ukrajiny. Nepotřebujeme nacistickou, banderovskou Ukrajinu, nepřítele Ruska a nástroj Západu ke zničení Ruska. Dnes se otázka denacifikace přesunula do fáze realizace.

Denacifikace je nutná, když je značná část národa – nejspíše jeho většina – ovládnuta a zatažena nacistickým režimem do jeho politiky. To je tehdy, když neplatí hypotéza „lidé jsou dobří, ale vláda je špatná“. Uznání této skutečnosti je základem politiky denacifikace, všech jejích aktivit a tato skutečnost sama o sobě je jejím předmětem.

Ukrajina je právě v takové situaci. Skutečnost, že ukrajinští voliči hlasovali pro „Porošenkův mír“ a „Zelenského mír“, by neměla být zavádějící – Ukrajincům docela vyhovovala nejkratší cesta k míru prostřednictvím bleskové války, kterou poslední dva ukrajinští prezidenti při svém zvolení transparentně naznačili. Právě tento způsob „pacifikace“ vnitřních antifašistů – pomocí totálního teroru – byl použit v Oděse, Charkově, Dněpropetrovsku, Mariupolu a dalších ruských městech. A průměrnému ukrajinskému občanovi to docela vyhovovalo. Denacifikace je soubor opatření vůči nacifikované mase obyvatelstva, kterou technicky nelze přímo potrestat jako válečné zločince.

Nacisté, kteří se chopili zbraní, by měli být v maximální možné míře zničeni na bojišti. Nemělo by se výrazně rozlišovat mezi OSU (Ozbrojená síly Ukrajiny pozn. překladatele) a takzvanými nacionalistickými prapory, stejně jako mezi milicemi územní obrany, které se k těmto dvěma typům vojenských formací připojily. Všichni se stejně podílejí na nehorázné krutosti vůči civilnímu obyvatelstvu, jsou stejně odpovědní za genocidu ruského lidu a nedodržují válečné zákony a zvyklosti. Váleční zločinci a aktivní nacisté musí být exemplárně potrestáni. Musí být provedena celková lustrace. Všechny organizace, které se spojily s praktikováním nacismu, musí být zlikvidovány a zakázány. Kromě špiček je však vinna i značná část mas lidí, kteří jsou pasivními nacisty, kolaboranty nacismu. Podporovali nacistickou vládu a tolerovali jí. Spravedlivý trest pro tuto část obyvatelstva je možný pouze jako nevyhnutelné břemeno spravedlivé války proti nacistickému systému, vedené co nejšetrněji a nejobezřetejněni s ohledem na civilisty. Další denacifikace této masy obyvatelstva spočívá v převýchově, které se dosahuje ideologickou represí (potlačením) nacistických postojů a tvrdou cenzurou: nejen v politické oblasti, ale nutně také v oblasti kultury a vzdělávání. Právě prostřednictvím kultury a vzdělání byla připravována a prováděna hluboká masová nacifikace obyvatelstva, upevňovaná příslibem dividend z vítězství nacistického režimu nad Ruskem, nacistickou propagandou, vnitřním násilím a terorem a osmiletou válkou s povstaleckým ukrajinským nacistickým lidem Donbasu.

Denacifikaci může provést pouze vítěz, což předpokládá (1) jeho bezpodmínečnou kontrolu nad procesem denacifikace a (2) moc tuto kontrolu zajistit. V tomto ohledu nemůže být denacifikovaná země suverénní. Denacifikační stát – Rusko – nemůže vycházet z liberálního přístupu k denacifikaci. Ideologii denacifikátora nemůže zpochybnit viník, který je denacifikován. Uznání nutnosti denacifikace Ukrajiny ze strany Ruska znamená uznání, že krymský scénář je pro Ukrajinu jako celek nemožný. Tento scénář však nebyl možný ani v roce 2014 v povstaleckém Donbasu. Teprve osm let odporu proti nacistickému násilí a teroru vedlo k vnitřní soudržnosti a vědomému jednoznačnému masovému odmítnutí zachování jakékoliv jednoty a spojení s Ukrajinou, která se definovala jako nacistická společnost.

Období denacifikace nemůže být v žádném případě kratší než jedna generace, která se musí narodit, vyrůst a dospět v podmínkách denacifikace. Nacifikace Ukrajiny trvá již více než 30 let – přinejmenším od roku 1989, kdy ukrajinský nacionalismus získal legální a legitimní formy politického vyjádření a přivedl hnutí za „nezávislost“ k nacismu.

Zvláštností dnešní nacifikované Ukrajiny je její amorfní a ambivalentní povaha, která umožňuje nacismus maskovat za snahy o „nezávislost“ a „evropskou“ (západní, proamerickou) cestu „rozvoje“ (ve skutečnosti degradace), tvrdit, že: “Na Ukrajině není žádný nacismus, pouze sporadické excesy.” Neexistuje žádná vedoucí nacistická strana, žádný vůdce, žádné skutečně rasové zákony (pouze jejich okleštěná verze v podobě potlačování ruského jazyka). V důsledku toho neexistuje žádná opozice a žádný odpor proti režimu.

Všechny výše uvedené skutečnosti však neznamenají, že by ukrajinský nacismus byl „odlehčenou verzí“ německého nacismu první poloviny dvacátého století. Naopak – protože ukrajinský nacismus je osvobozen od těchto „žánrových“ (v podstatě politicko-technologických) rámců a omezení, rozvíjí se volně jako základní východisko veškerého nacismu – jako evropský a ve své nejrozvinutější podobě americký rasismus. Denacifikaci proto nelze provést kompromisně, na základě vzorce „NATO – ne, EU – ano“. Sám kolektivní Západ je tvůrcem, zdrojem a sponzorem ukrajinského nacismu, zatímco západní banderovské kádry a jejich „historická paměť“ jsou jen jedním z nástrojů nacifikace Ukrajiny. Ukronacismus není o nic menší hrozbou pro mír a Rusko než německý nacismus Hitlerovy modifikace.

Název „Ukrajina“ si zřejmě nemůže ponechat žádný plně denacifikovaný státní útvar na území osvobozeném od nacistického režimu. Lidové republiky nově vzniklé na nacisty osvobozeném území musí a budou vyrůstat z praxe hospodářské samosprávy a sociální péče, z obnovy a modernizace systému obživy obyvatelstva.

Jejich politické aspirace ve skutečnosti nemohou být neutrální – odčinění viny vůči Rusku za to, že se k němu chovali jako k nepříteli, lze uskutečnit pouze v závislosti na Rusku v procesech obnovy, regenerace a rozvoje. Žádný „Marshallův plán“ pro tato území by neměl být povolen. S denacifikací není slučitelná „neutralita“ v ideologickém a praktickém smyslu. Kádry a organizace, které jsou nástroji denacifikace v nových denacifikovaných republikách, se nemohou opřít o přímou mocenskou a organizační podporu Ruska.

Denacifikace bude nevyhnutelně deukrajinizací – odmítnutím rozsáhlé umělé etnické složky sebeidentifikace obyvatelstva území historického Maloruska (ruské označení pro historické území Ukrajiny pozn. překladatele) a Novoruska, kterou zahájily již sovětské orgány. Umělý etnocentrismus jako nástroj komunistické velmoci nezůstal po pádu komunismu osiřelý. V této služební funkci ji převzala jiná velmoc (moc nad státy) – velmoc Západu. Je třeba ji vrátit do jejích přirozených hranic a zbavit ji politických funkcí.

Na rozdíl například od Gruzie a pobaltských států je Ukrajina, jak ukázala historie, nemožná jako národní stát a pokusy o „vybudování“ takového státu nevyhnutelně vedou k nacismu. Ukrajinství je umělá protiruská konstrukce bez vlastního civilizačního obsahu, podřízená cizí a vzdálené civilizaci. Debanderizace sama o sobě k denacifikaci stačit nebude – banderovský živel je pouze performerem a zástěnou, zástěrkou pro evropský projekt nacistické Ukrajiny, takže denacifikace Ukrajiny je zároveň její nevyhnutelnou deevropeizací.

Banderovské špičky musí být odstraněny, není možné je převychovat. Společenská „bažina“, která ji aktivně i pasivně podporovala svým jednáním i nečinností, musí přežít útrapy války a vstřebat tuto zkušenost jako historické poučení a odčinění své viny. Ti, kdo nepodporovali nacistický režim, kdo jím a válkou, kterou v Donbasu rozpoutal, trpěli, se musí konsolidovat a organizovat, musí se stát oporou nové vlády, její vertikální i horizontální. Historická zkušenost ukazuje, že válečné tragédie a dramata prospívají národům, které se nechaly svést a strhnout rolí nepřítele Ruska.

Denacifikace jako cíl samotné speciální vojenské operace je chápána jako vojenské vítězství nad kyjevským režimem, osvobození území od ozbrojených stoupenců nacifikace, likvidace nesmiřitelných nacistů, dopadení válečných zločinců a vytvoření systémových podmínek pro následnou denacifikaci v době míru.

V poslední řadě by se měla začít s organizací místní samosprávy, policie a obrany, očištěné od nacistických prvků, a na jejich základě zahájit zakladatelské procesy vytváření nové republikové státnosti, začlenění této státnosti do úzké spolupráce s ruskou denacifikační agenturou (nově vytvořenou nebo přetvořenou, řekněme, z Rossotrudničestva), s přijetím pod ruskou kontrolou republikového regulačního rámce (legislativy) pro denacifikaci, vymezením hranic a rámce přímo na místě. Rusko by v tomto ohledu mělo působit jako strážce norimberského procesu.

Vše výše uvedené znamená, že pro dosažení cílů denacifikace je nutné, aby obyvatelstvo podpořilo Rusko poté, co se zbaví teroru, násilí a ideologického tlaku kyjevského režimu, poté, co se vymaní z informační izolace. Samozřejmě bude nějakou dobu trvat, než se lidé vzpamatují ze šoku z vojenské akce a přesvědčí se o dlouhodobých záměrech Ruska – že „nebudou opuštěni“. Nelze předem odhadnout, na kterých územích bude tato masa obyvatelstva tvořit kriticky potřebnou většinu. „Katolická provincie“ (západní Ukrajina, zahrnující pět oblastí) pravděpodobně nebude součástí proruských území. Vyloučenou linii však nalezneme experimentálně. Za ní zůstane Rusku nepřátelská, ale násilně neutrální a demilitarizovaná Ukrajina s formálně zakázaným nacismem. Nenávist k Rusku se tam dostane. Zárukou, že tato zbytková Ukrajina zůstane neutrální, by měla být hrozba okamžitého pokračování vojenské operace, pokud nebudou splněny uvedené požadavky. To by pravděpodobně vyžadovalo stálou ruskou vojenskou přítomnost na jejím území. Od linie odcizení až k ruským hranicím by se jednalo o území potenciální integrace do ruské civilizace, která je svou vnitřní povahou antifašistická.

Operace na denacifikaci Ukrajiny, která začala vojenskou fází, bude v době míru probíhat podle stejné logiky etap jako vojenská operace. V každé z nich bude nutné dosáhnout nevratných změn, které budou výsledkem příslušné etapy. Nezbytné počáteční kroky denazifikace lze definovat takto:

likvidace ozbrojených nacistických formací (tím máme na mysli všechny ozbrojené formace Ukrajiny, včetně OSU), jakož i vojenské, informační a vzdělávací infrastruktury, která zajišťuje jejich činnost;
vytvoření lidové samosprávy a policie (obrana a pořádek) na osvobozených územích, ochrana obyvatelstva před terorem podzemních nacistických skupin;
instalace ruského informačního prostoru;
odstranění výukových materiálů a zákaz vzdělávacích programů na všech úrovních, které obsahují nacistické ideologické postoje;
rozsáhlé vyšetřování s cílem zjistit osobní odpovědnost za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, šíření nacistické ideologie a podporu nacistického režimu;
lustrace, zveřejnění jmen těch, kteří kolaborovali s nacistickým režimem, a jejich povinná práce na obnově zničené infrastruktury jako trest za jejich nacistickou činnost (z těch, kteří nebudou potrestáni trestem smrti nebo vězením);
přijetí primárních denacifikačních nařízení „zdola“, zakazujících všechny druhy a formy oživování nacistické ideologie, na místní úrovni pod ruským dohledem;
zřizování památníků, pamětních desek, pomníků obětem ukrajinského nacismu, připomínání hrdinů boje proti němu;
začlenění souboru antifašistických a denacifikačních norem do ústav nových lidových republik;
vytvoření stálých denacifikačních orgánů na dobu 25 let.
Rusko nebude mít při denacifikaci Ukrajiny žádné spojence. Jelikož se jedná o čistě ruskou záležitost. A také proto, že likvidaci bude podrobena nejen banderovská verze nacistické Ukrajiny, ale především západní totalita, vnucené programy civilizační degradace a kolapsu, mechanismy podřízení se velmocem Západu a USA.

Pro realizaci plánu denacifikace Ukrajiny se bude muset Rusko samo definitivně vzdát svých proevropských a prozápadních iluzí, uvědomit si, že je poslední instancí ochrany a zachování hodnot historické Evropy (Starého světa), které si zaslouží a které Západ nakonec opustil, když prohrál v boji o sebe sama. Tento boj pokračoval po celé dvacáté století a projevil se ve světové válce a ruské revoluci, které spolu neoddělitelně souvisely.

Rusko udělalo ve dvacátém století vše, co mohlo, aby zachránilo Západ. Uskutečnil hlavní západní projekt, alternativu ke kapitalismu, který porazil národní státy – socialistický, rudý projekt. Potlačila německý nacismus, zrůdný výplod krize západní civilizace. Posledním projevem ruského altruismu byla podaná ruka přátelství, za kterou Rusko dostalo v 90. letech monstrózní ránu.

Všechno, co Rusko udělalo pro Západ, udělalo na vlastní náklady a přineslo největší oběti. Západ nakonec všechny tyto oběti odmítl, znehodnotil ruský příspěvek k řešení západní krize a rozhodl se Rusku pomstít za pomoc, kterou mu nezištně poskytlo. Od nynějška půjde Rusko svou vlastní cestou, aniž by se obávalo o osud Západu, a bude se spoléhat na další část svého dědictví – vedoucí úlohu v globálním procesu dekolonizace.

V rámci tohoto procesu má Rusko velký potenciál pro partnerství a spojenectví se zeměmi, které Západ po staletí utlačoval a nehodlá na ně znovu nasadit své jho. Bez ruských obětí a boje by tyto země nebyly osvobozeny. Denacifikace Ukrajiny je zároveň její dekolonizací, což si ukrajinské obyvatelstvo bude muset uvědomit, až se začne zbavovat přízraků, pokušení a závislostí takzvané evropské volby.

Zdroj: Ria Novosti 3. 4. 2022
Uživatelský avatar
CZkotas
Příspěvky: 632
Registrován: 09 dub 2022, 13:08
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od CZkotas »

PeHru píše:To je, ale snůška rusáckých keců.....bla bla...Sláva Ukrajině. blaaaa..
Chápu, proč jste tady na fóru - budete vyvolávat flame, trolling.. Kdy jakýkoli nesouhlas s "oficiálním" narativem je označován za "dezinformaci", přičemž jsme i nadále svědky toho, jak se posouvají branky v tom, co je považováno za "pravdivé" a co ne, a to těmi samými lidmi, kteří zakazovali, suspendovali a demonetizovali ty, kteří dříve přinesli stejné body, které jsou po posunutí těchto branek zázračně přijatelné..
Tedy propagovat jedinou propagovanou verzi narativu, kdy vše je automaticky lež a vše ostatní potlačovat. Bohužel, uvěřil jste jediné verzi "pravdy" kterou vám někdo podstrčil, stejně jako u ko*kovid po dva a půl roku. Dodám, že ta stejná vláda a stejná média. A od počátku pLandemie ko*kovid pracuje Big Tech přesčas, aby prosadil svou vlastní ideologii nad jakýmkoli nesouhlasem, který stojí v cestě.. To úplně stejné je i v modro-žluté.

A buď jste jen nějaký vládní/čučkař/cemper či masmédia troll, anebo vám jen prostě chybí vlastní úsudek a rozum, nebo to, co z něj zbylo. A to, co se děje na Ukrajině, ať se to někomu líbí a nebo nelíbí, nikterak nevybočuje z jiných konfliktů, co na světě probíhají prakticky každý den. A pokud vám to mozek stále nebere, chybí vám konceptuální gramotnost, to není ale moje vina.
Jinak nechápu, co zde pohledáváte. Vraťte se zpátky na seznam, zapněte si TV atd. Bude vám opět dobře!


Obrázek
Nedůvěřujte vládě, Vyhněte se masmédiím, Bojujte proti lžím! Veškeré mé informace prosím, volně šiřte!! Protože jen v informovanosti tkví skutečná síla!!!
Lonie99
Příspěvky: 4
Registrován: 10 dub 2022, 18:36
Jméno a příjmení: Heinz Lyner

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od Lonie99 »

Nevěřím, že vzájemné urážky vedou k cíli. Stejně jako si a priori nemyslím, že vše, co se objevuje v "masmédiích" (co přesně jsou masmédia??), je špatné. Svět není černobílý a to, že je určitý názor špatný nebo zavádějící, automaticky neznamená, že opačný názor je lepší. Některé věci je třeba hodně pozorovat, než si člověk vytvoří podložený názor, a je třeba se opravdu snažit, zpochybňovat zdroje a především zapnout mozek a neopakovat jen to, co vám někdo z jakéhokoli koutu řekne.

Pro mě je jasná jedna věc: i kdyby na Ukrajině byli neonacisté (kde nejsou, bohužel...), nedává to Rusku právo na tuto zemi zaútočit. Pokud takové argumenty přijmeme, přijdeme brzy na řadu my. Dobře vím, že to Amíci v minulosti praktikovali velmi často, ale to není omluva. Poněkud jiná situace nastává, když nějaká země představuje skutečnou hrozbu pro CELÝ svět, např. Severní Korea, kde je třeba velmi pečlivě zvažovat. Ale to je mimo rámec tohoto fóra.

Buďte k sobě slušní, tam začíná "boj" za mír.
Uživatelský avatar
CZkotas
Příspěvky: 632
Registrován: 09 dub 2022, 13:08
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od CZkotas »

PeHru píše:blabla
1) Přestaňte propagovat pouze jediné "ofic." zvratky a použijte vlastní úsudek a co znamená "Sláva Ukrajině." !! = Žijeme v CZ! = toto mě utvrdilo v jedno - překrásná ukázka mediální manipulace s lidmi - proto to srovnání s ko*kovid. Tam se to děje a dělá dále
A to, co se děje na Ukrajině, ať se to někomu líbí a nebo nelíbí, nikterak nevybočuje z jiných konfliktů, co na světě probíhají prakticky každý den. Kdybych chtěl mediální hovínka, zapnu si korporátní TV, Kyperský seznam či Burešův Idnes apod.

3) Nepochopil jste ani význam mých slov, že ty stejné média, ta stejná vláda (kde jsem uvedl kovid pro srovnání), neustále manipulují a lžou a lžou a lžou.. Nebo věříte ofic. narativu a tedy vše, co se propaguje kolem kovid? = To by jste snad nešel diskutovat na zdravé fórum, které se od začátku staví proti ofic. narativu a jedné propagované pravdě - protože jinak mi to vážně hlava nebere.
Média jsou plné kovida a konfliktu. Nebo si myslíte, že se vše děje náhodou? Kdy jakýkoli nesouhlas s "oficiálním" narativem je označován za "dezinformaci"? Probuďte se, zatím jste pořád nepochopil.. Nemáme si co říct. Nemáme o čem diskutovat. Zamyslete, ještě jednou...Vše, co se děje, se neděje náhodou. Dostáváme se do finální fáze. Až použijete vlastní úsudek a ne jen to, co vyblijou média, můžeme spolu diskutovat. Do té doby, je mi líto, ale NEhodlám ztrácet čas.
Nedůvěřujte vládě, Vyhněte se masmédiím, Bojujte proti lžím! Veškeré mé informace prosím, volně šiřte!! Protože jen v informovanosti tkví skutečná síla!!!
Uživatelský avatar
zdraveforum
Administrátor
Příspěvky: 18
Registrován: 07 dub 2022, 08:28
Jméno a příjmení: Zdravé fórum
Kontaktovat uživatele:

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od zdraveforum »

Pro všechny

Už druhý člověk zde v diskuzi byl zablokován - prosím NENADÁVEJTE nikomu do ruských trollů a podobě.
Pokud máte věcný argument a fakta, diskutujte, ale NIKOHO bez důkazů prosíme neobviňujte za jeho pohled, nebo jeho zdroje zpráv.
Lonie99
Příspěvky: 4
Registrován: 10 dub 2022, 18:36
Jméno a příjmení: Heinz Lyner

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od Lonie99 »

Už druhý člověk zde v diskuzi byl zablokován - prosím NENADÁVEJTE nikomu do ruských trollů a podobě.
Pokud máte věcný argument a fakta, diskutujte, ale NIKOHO bez důkazů prosíme neobviňujte za jeho pohled, nebo jeho zdroje zpráv.
Plně souhlasím, ale bohužel tu nesnášenlivost, bojovnost a urážky ostatních zažívám už od dob Covida, zejména (ale nejen!) od odpůrců očkování, a někdy si říkám, jestli to není všechno řízené z stejné "kuchyně".
Uživatelský avatar
CZkotas
Příspěvky: 632
Registrován: 09 dub 2022, 13:08
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od CZkotas »

Prosím čtěte mé vyjádření:
Teď jsme přesně tam, kde nás chtěli mít. Neschopni jasného uvažování. Strach udeřil a výsledkem (nejen zde na fóru) byla šílenost. To, co začalo jako virus, se stalo postupně IQ testem. Jak se začal projevovat společenský rozkol, jedna skupina věřila oficiálnímu narativu a druhá ne, nebo alespoň měla nějaké vážné pochyby. Tento rozkol byl jen počátkem smutného odcizení mezi lidmi, ne jen ve společnostech, ale také v rodinách a mezi přáteli. Věřící se už nedokázali ztotožnit s nevěřícími, a naopak. Strategie vyšší moci „rozděl a panuj“ byla vítězná... A toto vše se opět opakuje kolem tohoto "konfliktu" - jsou to přesně ty stejné média, stejné vlády... A nic co se děje, není náhoda.
Občan ráno křičí do války proti Putinovi a večer křičí na fakturu za plyn a energie. Bez jaderných elektráren a při zákazu těžby ropy a plynu (GREEN DEAL) zemřou tisíce lidí, protože se nebudou moci najíst a ohřát “Nebudete nic vlastnit a budete šťastní” je mantra velkého resetu. Vše, co se děje, se děje záměrně. Tyto "věci" se nedějí náhodou. Politici jsou dnes pouhými nastrčenými osobami..
(https://forum.zdraveforum.cz/viewtopic.php?f=7&t=13)

No ale kdo jsme, abychom zpochybňovali např. schopnosti lékařů v televizi nebo naší vlády, která myslí jen na naše nejlepší zájmy, že? Ti, kteří neuposlechli kovid narativ, byli zatčeni a vláčeni do policejního auta, a pokud bylo třeba, tak násilně...přece to bylo pro vaše vlastní zdraví. Jakýkoli nesouhlas s "oficiálním" narativem je označován za "dezinformaci."
Velká EU zeď a zablokování nepohodlných webů už napořád? Takže Děkujme ZF (a alternativě celkově) že jsme zde, kde můžeme společně vyměňovat užitečné inforamce a fakta. Protože jen tak můžeme vyhrát. Dělit se o informace! A ty stále spící je lepší už nechat spát, protože pokoušet se je neustále budit, je nebezpečné. Oni na to přijdou sami až ve chvíli, kdy bude pozdě..ale s tím stejně už nic neuděláme...

A já jsem proti všem válkám, bez rozdílu typu či určení. Nejsem ani za Ruskem a ani za Ukrajinou, aby bylo jasno. Byl jsem proti válce v Iráku, v Afghánistánu, v Sýrii, v Libyi a nyní jsem i proti válce na Ukrajině! Ukrajina měla 8 let na diplomatické urovnání situace na Donbasu, ale Kyjev jednání na základě Minského protokolu bojkotoval, neuznával a vláda Zelenského dokonce označila Minské protokoly za nežádoucí pro Ukrajinu. Zbraně a nasunování zbrání nikdy mír nepřineslo. Rozšiřování vojenských aliancí jako je NATO nikdy mír nepřinese. Umlčování a blokování opozičních médií a webů nikdy demokracii a svobodu neposílí. Stejně tak, jako USA by neakceptovaly a nikdy nepřijaly rozšíření Varšavské smlouvy k prahům své země na Kubě, tak stejně i opačně Rusko nikdy nedovolí Ukrajině vstup do NATO. Rusko musí dostat bezpečnostní garance, jaké si po právu zasluhuje = nerozšiřování NATO = neutralita Ukrajiny = Federalizace Ukrajiny se změnou Ústavy garantující nezadatelná práva a svobody pro všechna etnika a národy na Ukrajině.
A podívejte se, jak Ukrajinu vyzbrojovali a štvali do operací proti Donbasu. Za celých 8 let zemřelo na Donbasu 14 000 Ukrajinců a tisíce jejich dětí pod raketami a dělostřeleckými granáty ukrajinské armády a po dvou ofenzívách vedených Petrem Porošenkem. To byla tragédie a genocida, nad kterou se nikdo ze západních politiků nepozastavil. Pozastavují se teprve až teď ve chvíli, kdy umírají Ukrajinci i na druhé straně konfliktu v právě vypuklé válce. A je děsivé, že i v tomto stavu utrpení ukrajinského národa čeští politici páchají apartheid a dělí Ukrajince na ty dobré, a na ty špatné na východě Ukrajiny...

Jak daleko jsou lidé v ČR od války, když moderátor v západní americko-české televizi CNN Prima News učí lidi, jak zneškodnit ruský tank Molotovem? = https://zoommagazin.iprima.cz/valky/jak ... -tank-t-90

Víte, jaký je rozdíl mezi dezinformací a dezinformací? Když americká televize s českou licencí CNN Prima News uveřejní na svých sociálních sítích fotografii dvou Ukrajinek se samopaly Kalašnikov, že se rozhodly jít do války proti Rusku a chránit svoji zem, tak je to bráno jako fakt. A přitom je to dezinformace. ..Jedná se totiž o promo fotografii dvou ukrajinských modelek z roku 2019, kde pózovaly pro fotografa. Jedná se totiž o promo fotografii dvou ukrajinských modelek z roku 2019, kde pózovaly pro fotografa. CNN Prima News k fotografii na Instagramu však přidala tento popis: Momentálně měly žít úplně jiný život. Ale chtějí chránit svou zem. A tak mladé Ukrajinky se přidaly do války proti Rusku. Tomu říkáme kuráž.
Obrázek

Televize po několika hodinách status smazala. Nicméně z přiložených fotografií vidíte, jak se v ČR dělá za bílého dne propaganda. Fotografii s oběma dívkami lze nalézt na stovkách webů pomocí Google Search, viz:
Obrázek

Mezi profláknuté poslední dezinformace zmíním ještě např.: Ukrajinská propaganda byla ODHALENA poté, co se ukázalo, že tweet "Ruské mobilní krematorium" pochází z 8 let starého videa na YouTube:
"Mobilní krematorium v #Mariupol," stojí v tweetu. "Starosta Mariupolu Vadim Bojčenko dnes prohlásil, že ve městě začala fungovat #ruská mobilní krematoria". "Podle něj mohly v Mariupolu zemřít desítky tisíc lidí a kremace "zahlazují stopy po zločinech".

viz: https://twitter.com/nexta_tv/status/1511664812719235073
VS
Obrázek z 8 let starého videa na YouTube se sdílí, jako by šlo o aktuální fotografii mobilního krematoria, které Rusko používá k ukrývání obětí na životech. Srovnejte snímek obrazovky z videa a obrázek, který se šíří jako virus:
https://twitter.com/Cernovich/status/15 ... 0144119811

Zdá se, že "kontroloři faktů" (viz: Kdo jsou vlastně "ověřovatelé faktů" (Fact-checking): https://forum.zdraveforum.cz/viewtopic.php?f=10&t=24) z mainstreamových médií dávají ukrajinské propagandě volný průchod :( ...

Tento falešný příběh se objevuje už podruhé. Tento nesmysl s "mobilními krematorii" se odehrál na začátku války, právě v době "Hadího ostrova". Došla jim propaganda, tak to teď recyklují. Dodám, že Tweet se objevil ve stejné době, kdy ukrajinské úřady v Mariupolu začaly tvrdit, že ruské jednotky "spalují těla desítek tisíc civilistů" v rámci "nové Osvětimi."
Od začátku války se objevilo nespočet falešných zpráv, které buď zcela zinscenovali, nebo si je vymysleli ukrajinští představitelé a které zůstaly bez kontroly "ověřovatelů faktů". Patří mezi ně fraška "duch Kyjeva", údajné "zabití" ukrajinských vojáků na Hadím ostrově a "útok" na památník holocaustu v Kyjevě, který se nikdy nestal. A ceny energií a potravin prudce narostou, po inflaci dorazí ještě hyperinflace, která tady bude ještě několik měsíců poté = zatímco stále jíme potraviny z roku 2021 - ekonomové již hovoří o nedostatku potravin. Ne vždy je to však patrné, protože supermarkety a obchody s potravinami mají stále zásoby, od chipsů po maso, mléko a vejce.

A nezapomeňte, že většina původních černobílých válečných filmových záběrů, které vidíme a které na nás dělají dojem, byla zfalšována.
Nedůvěřujte vládě, Vyhněte se masmédiím, Bojujte proti lžím! Veškeré mé informace prosím, volně šiřte!! Protože jen v informovanosti tkví skutečná síla!!!
Uživatelský avatar
CZkotas
Příspěvky: 632
Registrován: 09 dub 2022, 13:08
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od CZkotas »

Lonie99 píše:... urážky ostatních zažívám už od dob Covida, zejména (ale nejen!) od odpůrců očkování, a někdy si říkám, jestli to není všechno řízené z stejné "kuchyně".
PRŮZKUM: Plně očkovaní věří každé lži o Rusku a Ukrajině, plně podporují válečnou eskalaci:
https://archive.ph/a1mWC “Nový průzkum kanadské společnosti EKOS zjistil, že čím více “očkovacích” injekcí proti COV-19 člověk dostane, tím spíše uvěří každému slovu korporátní mediální propagandy o ruské invazi na Ukrajinu. Neočkovaní Kanaďané, jak zjistila společnost EKOS, věří dvanáctkrát častěji než ti, kteří dostali tři “dávky” očkování proti chřipce Fauci, že invaze Vladimira Putina na Ukrajinu byla oprávněná. Téměř nikdo, kdo je “plně očkovaný”, Putinovy kroky nepodporuje, ukázal průzkum.”
Nedůvěřujte vládě, Vyhněte se masmédiím, Bojujte proti lžím! Veškeré mé informace prosím, volně šiřte!! Protože jen v informovanosti tkví skutečná síla!!!
Lonie99
Příspěvky: 4
Registrován: 10 dub 2022, 18:36
Jméno a příjmení: Heinz Lyner

Re: Přečtete, co píše oficiální Rusko, a uděláte si vlastní názor

Příspěvek od Lonie99 »

Jistě, když jsem byl očkován, dostal jsem také dávku antiputinovské vakcíny! Společně s malými mikroroboty od Billa Gatese!

Až do invaze na Ukrajinu jsem byl poměrně diferencovaný a dokázal jsem situaci a Putinovo jednání pochopit, ne-li mu porozumět. A pro mě bylo NATO nanejvýš nutným zlem. To se však nyní změnilo.

A jen tak mimochodem, CNN Prima News jsem od začátku nepovažoval za seriózní projekt.

Můj příspěvek byl pouhým překladem oficiálního ruského originálu, ale pravda je zřejmě pro mnohé neúnosná.

Pro mě je to konec diskuse.
Odpovědět